Slim beweiden en berijden scheelt veel voor je perceel

Hoe liggen uw percelen erbij? Na een kletsnatte start van 2020 zijn de plassen op het land verdwenen. Er is (en wordt) bemest, en de koeien zijn weer buiten. Volgens Sjon de Leeuw van PPP-Agro Advies en betrokken bij de pilot ‘Grip op draagkracht’ is het juist nu de tijd om heel goed te kijken naar de draagkracht van je grond. “Wat kan je grond aan? Wat je nu doet aan beweiden of berijden, levert je straks óf veel plezier, óf nog heel lang last op.”

Kapot rijden kost meer dan afvoeren

Kijken, kijken en nog eens kijken. Daar begint het mee, volgens Sjon. “Bepaal wat je doet op basis van wat je ziet. Hoe ga je je land op, onder welke omstandigheden en met welk materieel? Dat kan betekenen dat je je koeien dit jaar naar een ander perceel doet dan je altijd gewend was. Of dat je hebt gewacht met het uitrijden van de mest, ook al zat de put vol. De loonwerker afbellen doe je niet zo snel, omdat je er anders misschien weer weken op moet wachten, maar het kan toch een goede keuze zijn. Want te vroeg, of met te hoge bandenspanning het land in, kan meer schade opleveren dan de kosten voor het afvoeren van je mestoverschot. De vervolgschade van rijsporen bijvoorbeeld door bemesting vroeg in het jaar, ga je bij de 1e en volgende sneden zien”.

Houd de regie over je land

“Bij deelnemers aan de pilot zien we dat sommige percelen beter de winter uit kwamen dan andere, terwijl ze soms vlak bij elkaar liggen. Waar zit ‘m dat in? Wat heb je in het najaar gedaan en met welk effect? Draagkracht heeft direct te maken met productie, dus slim rijden levert je meer op. Daarom moet je zelf de regie houden op wat er op je land gebeurt en met de loonwerker duidelijke afspraken maken over wat je wel en niet wilt. Dus niet onnodig heen en weer rijden omdat de wagens altijd vol moeten, maar vanuit een slimme strategie bepalen hoe je ook het laatste gras van je land kunt halen met zo min mogelijk schade.”

Kijken en vergelijken

De pilot brengt in beeld wat melkveehouders in de Krimpenerwaard doen om de draagkracht van hun percelen te verbeteren. En wat het effect van hun maatregelen is op de kwaliteit van hun percelen, bijvoorbeeld in het voorjaar. We meten op percelen met en zonder onderwaterdrainage en onderzoeken het verschil in draagkracht tussen een perceel van 100 jaar oud en een grasmat die 2 jaar geleden is ingezaaid. Ook kijken we naar de activiteiten: wanneer is er bemest en beweid? Hoe is er bemest: met de sleepslang of met de tank? We zien verschil, komende tijd onderzoeken we welke managementmaatregelen daar mogelijk aan hebben bijgedragen. En het effect van schade op de productiviteit van een perceel.

Wilt u ook de draagkracht en productie van uw percelen vergroten? Neem contact op met Sjon de Leeuw c.de.leeuw@ppp-agro.nl of Pedro Jansen p.janssen@louisbolk.nl.