Start eerste kleitoepassing in veen

Bij melkveehouder Marinus de Vries in Stolwijk zijn de eerste proefvrachten klei afgeleverd! Daarmee is een begin gemaakt met de pilot ‘kleitoepassing in veen’ waarin we willen onderzoeken of het inbrengen van klei (lutum) in veengrond een remmend effect heeft op de afbraak van organische stof in veen en daarmee op bodemdaling en CO2-uitstoot. Kleideeltjes kunnen namelijk een sterke binding met organische deeltjes aangaan, bovendien verlopen afbraakprocessen bij een hoger kleigehalte trager. Marinus gaat o.a. testen welke toepassingsmethoden het beste werken om de aangeleverde klei in te brengen.

Wordt vervolgd!