Tips voor kwaliteit in je kuil

Als het gaat om graskwaliteit speelt de slootkant een belangrijke rol. Het talud van de slootkant maakt de kans op een verhoogd ruw as in de kuil groot. Ruw as is het anorganische deel van het ingekuilde product. Deels zijn dat mineralen en is daar niks mis mee, maar deels is dat ook vervuiling door grond. Grond in de kuil werkt negatief op de conservering van de kuil en zorgt voor minder smaak. Als vuistregel geldt dat 1 gram verhoogd ruw as per kg drogestof product zorgt voor een 1-1,5 punt VEM daling. In de grafiek is het ruw as gehalte te zien uitgezet tegen de hoeveelheid VEM. Hierbij gaat het om het gemiddelde ruw as gehalte over het gehele jaar. Zoals de grafiek aangeeft is de variatie groot.

De voederwaarde VEM wordt door tal van oorzaken beïnvloed. De bemesting, het weer, het jaargetijde, het plantstadia en de botanische samenstelling zijn van groot belang. Toch kun je op je klompen aanvoelen dat grond in de kuil natuurlijk negatief is. Om dit te voorkomen is het zorgvuldig oogsten van de slootkant van groot belang. Slootkantbeheer kan hieraan bijdragen. Als je ervoor kiest de eerste 2 meter van de slootkant niet meer te bemesten en pas later maait, zorg je ervoor dat het product dat er tijdens de 1e snede en eventueel 2e snede wordt geoogst, van betere kwaliteit is. De slootkant komt dan niet in de kuil en daarmee is een groot risico op een verhoogd ruw as uitgesloten. Op het moment dat je de slootkant besluit te oogsten kan de bandmaaier bijdragen om een verhoogd ruw as te voorkomen. De bandmaaier gooit het gewas direct 3 meter uit de slootrand, waardoor verdere bewerking van de slootkant door een acrobaathark overbodig zijn.

Tips voor een optimale graskwaliteit en laag ruw as:

  • Mollen bestrijding
  • Stoppelhoogte maaien >7 centimeter
  • Gelijkmatige en voldoende hoge afstelling schudder en hark
  • Toepassen van 2 meter beheer in de slootkant
  • Slootkanten maaien met een bandmaaier
  • Acrobaat verkopen!

Bandmaaier