Veldproeven klei in veen gaan nieuwe fase in: vervolgproeven van start

In september is de tweede fase van het onderzoek naar klei in veen van start gegaan in de Krimpenerwaard. Een voortzetting van het huidige onderzoek naar de toepassing van klei als maatregel tegen bodemdaling en CO₂ emissie worden verder onderzocht. Naast voortzetting van het  lopende onderzoek, worden er ook nieuwe vragen gesteld. Zo wordt er de komende jaren gemeten aan het effect van herhaalde toepassing, met andere woorden: werkt klei in veen beter als je het vaker toepast?


In dit kader kreeg een deel van de proefpercelen een tweede dosis klei, 2,5 jaar nadat de eerste klei is opgebracht. Daarnaast wordt ook gekeken naar welke dosis en methode het beste werkt. Zo zijn er nu proefvelden met 1, 2 en 5 cm klei die de komende jaren gemonitord zullen worden. Als laatste wordt in het vervolgonderzoek ook gekeken naar het effect van kleitoepassing op de biodiversiteit. We onderzoeken de vraag ‘wat doet kleitoepassing met de wormen en het kleinere bodemleven in het veen’?

Meer weten over de kansen en toepassingen van klei in veen? Mail naar Maaike van Agtmaal via m.vanagtmaal@louisbolk.nl