Klei in veen

Deelnemend melkveehouder Marinus de Vries licht toe: “We doen met ons bedrijf mee met de proef om klei in de veenbodem aan te brengen. Waarom ik daar aan mee doe? Omdat het een manier is om op veengrond bodemdaling en uitstoot van CO2 te beperken. Bovendien kan het ook helpen om een stevigere bodem te krijgen, die minder gevoelig is voor vertrapping door de koeien of schade door het rijden met machines. En ook omdat ik het gewoon leuk vind om nieuwe dingen te ontdekken voor het bedrijf.”

Hoe werkt het?

Het inbrengen van klei (lutum) in veengrond kan een effectieve maatregel zijn om de afbraak van organische stof in veen af te remmen en daarmee ook de bodemdaling te beperken. Kleideeltjes kunnen namelijk een sterke binding met organische deeltjes aangaan en bovendien verlopen de afbraakprocessen bij een hoger kleigehalte trager. Daarmee zou veenverrijking met klei een kansrijk perspectief voor de veenweiden kunnen zijn.

Daarvoor gaan we in de Proeftuin antwoorden zoeken op vragen met betrekking tot de werking, beschikbaarheid, toepasbaarheid en verwerking van klei in veenbodems. En moet er een heldere kosten- en batenanalyse en plan van aanpak komen voor monitoring van de effecten.

Van waardeloos naar waardevol

Hergebruik van grondstof past bij adaptieve landbouw en biedt niet alleen voor de landbouw perspectief maar ook voor Rijkswaterstaat doordat hun kleibagger een meer waardevolle toepassing krijgt. Het helpt beide partijen bovendien om de doelstelling van klimaatneutraal werken in 2030 te realiseren.
We gaan in proeftuin Trots op de Krimpenerwaard onderzoeken

  • Hoeveel klei er nodig is
  • Hoe we de klei het beste op/in het land kunnen krijgen
  • Hoe we aan geschikte/schone klei kunnen komen
  • Met welke risico’s we rekening moeten houden
  • Hoe het qua logistiek, infrastructuur en planning werkt
  • Welk verdienmodel er bij past
  • Hoe we kennis kunnen delen

Downloads

Artikel Klei als bodemverbeteraar

Lees meer

Pilot nieuws

Veldproeven klei in veen gaan nieuwe fase in: vervolgproeven van start

Tweeëneenhalf jaar na de eerste dosis klei op het melkveebedrijf van familie de Vries in Stolwijk, is in september de tweede fase van het onderzoek van start gegaan. Hierin wordt het huidige onderzoek naar de toepassing van klei als maatregel tegen bodemdaling en CO2 emissie verder onderzocht. Met nieuwe klei en nieuwe vragen, zoals werkt klei in veen beter als je het vaker toepast? We gaan het volgen.

Op vier nieuwe locaties met klei van start

Cees Verhagen start samen met 3 andere boeren met een klei proef op hun bedrijf. Begin maart kwam de klei aan. In de videoreportage een gesprek met wethouder Jan Vente, onderzoeker Maaike van Agtmaal en deelnemer Cees Verhagen.

Kleiloterij: deelnemende boeren ontvangen klei

Het klei in veen onderzoek blijft doorgaan in de Krimpenerwaard! Eind deze maand ontvangen de deelnemende boeren van de kleiloterij elk zo’n 50 kuub klei, 2-3 vrachtwagen ladingen. Deze klei wordt, afhankelijk van de draagkracht, later in het seizoen over een half perceel uitgespreid (1/4 tot ½ hectare). De andere helft van het perceel krijgt geen klei om het effect van de kleitoevoeging te kunnen meten. Het onderzoek naar kleitoepassing als maatregel tegen broeikasgasemissie en bodemdaling is hiermee weer vier nieuwe proefvelden rijker.

Klei in Veen

Veelbelovende resultaten Klei in veen; een update

Klei in veen gaat verder! Daar is ook reden toe als we kijken naar de onderzoeksresultaten die laten zien dat 7 van de 8 kleisoorten veenafbraak met wel 15 tot 60% afremmen. Naar verwachting wordt eind november bij 4 Krimpenerwaardse melkveehouders op een aantal geselecteerde percelen ook klei aangebracht voor nog meer onderzoek in de praktijk.

Innovatieve landbouw Krimpenerwaard op TV

In december komen twee innovatieve Proeftuinprojecten op TV; Waterinfiltratie (WIS) in Vlist en Klei in veen. Het item wordt uitgezonden in het programma Doe maar Duurzaam van RTLZ, waarin innovatie, techniek en samenwerking centraal staan.

Demodag klei in veen; (hoe) werkt het?

Wat doet klei voor veen, hoe werkt het en wat willen we nog meten en weten? Tijdens de demodag op 27 juni op het melkveebedrijf van familie De Vries in Stolwijk gingen melkveehouders, waterschap, gemeente, provincie, onderzoekers en erfbetreders hierover met elkaar in gesprek.