Veranderende draagkracht

Hoe ga je om met een veranderende draagkracht op veengrond gedurende het seizoen? En is draagkracht wel altijd nodig? Het veranderende weerbeeld en de klimaatvraagstukken vragen erom het management van draagkracht te analyseren. In de Krimpenerwaard wordt daarom de draagkracht op 8 melkveebedrijven gemonitord. Bovendien wordt het effect van draagkracht verhogende maatregelen, zoals beworteling, onderzocht. 

Voorjaar 2019 hoger dan 2018
Door de droogte van de zomer van 2018 en de beperkte neerslag in de daaropvolgende winter is de draagkracht van veengronden half maart 2019 veel hoger dan in het voorjaar van 2018. (Zie figuur 1) Zetten we de metingen uit het voorjaar van 2019 af tegen die van het voorjaar van 2018, dan blijkt dat de draagkracht half maart dit jaar bijna een verdubbeling is van de draagkracht in april 2018. Maar door de neerslag in maart is er toch een daling van de draagkracht gemeten. De hoeveelheid vocht die in het veen zit is hierin de meest bepalende factor. Belangrijk om rekening mee te houden bij bemesting en beweiding.

Doe de ‘Hakkenproef’
Om een praktisch beeld te krijgen van de draagkracht in een perceel kan de hakkenproef gedaan worden. Loop door het perceel en zet om de tien meter uw hak met wat druk in de zode. Als uw hak een spoor achter laat in de zode en ondergrond is de draagkracht nog niet voldoende om te gaan weiden. Zorg er hierbij voor dat u door het hele perceel loopt. De draagkracht van de zode kan namelijk al behoorlijk verschillend zijn binnen één perceel.

Beweiding, dichte grasmat en draagkracht
Vorig jaar hebben we in de Proeftuin al aangetoond dat een dichte grasmat een hogere draagkracht heeft dan een meer open zode. De vorm van beweiding heeft een groot effect op de dichtheid van de grasmat en kan hierdoor zorgen voor een hogere draagkracht (lees meer over draagkracht en beweiden). Niet beweiden op momenten dat er te weinig draagkracht is, zorgt voor het instandhouden van de graszode. Dit zorgt op zijn beurt weer voor een hogere draagkracht.

Ook in de komende tijd zal de draagkracht in de Krimpenerwaard gemeten worden om zo een beeld te krijgen van de ontwikkeling van draagkracht van verschillende percelen en de rol die de grasmat kan spelen in het verhogen van deze draagkracht.
Meer weten over de draagkracht? Neem dan contact op met Pedro Janssen via [email protected] of 06- 15403826.