Grip op draagkracht

Hoe ga je om met een veranderende draagkracht op veengrond gedurende het seizoen? En is draagkracht wel altijd nodig? Het veranderende weerbeeld en de klimaatvraagstukken vragen erom het management van draagkracht te analyseren. In de Krimpenerwaard wordt daarom de draagkracht op 8 melkveebedrijven gemonitord. Bovendien wordt het effect van draagkracht verhogende maatregelen, zoals beworteling, onderzocht.

Voorjaar 2019 hoger dan 2018

Door de droogte van de zomer van 2018 en de beperkte neerslag in de daaropvolgende winter is de draagkracht van veengronden half maart 2019 veel hoger dan in het voorjaar van 2018. (Zie figuur 1) Zetten we de metingen uit het voorjaar van 2019 af tegen die van het voorjaar van 2018, dan blijkt dat de draagkracht half maart dit jaar bijna een verdubbeling is van de draagkracht in april 2018. Maar door de neerslag in maart is er toch een daling van de draagkracht gemeten. De hoeveelheid vocht die in het veen zit is hierin de meest bepalende factor. Belangrijk om rekening mee te houden bij bemesting en beweiding.

Doe de ‘Hakkenproef’

Om een praktisch beeld te krijgen van de draagkracht in een perceel kan de hakkenproef gedaan worden. Loop door het perceel en zet om de tien meter uw hak met wat druk in de zode. Als uw hak een spoor achter laat in de zode en ondergrond is de draagkracht nog niet voldoende om te gaan weiden. Zorg er hierbij voor dat u door het hele perceel loopt. De draagkracht van de zode kan namelijk al behoorlijk verschillend zijn binnen één perceel.

Beweiding, dichte grasmat en draagkracht

Vorig jaar hebben we in de Proeftuin al aangetoond dat een dichte grasmat een hogere draagkracht heeft dan een meer open zode. De vorm van beweiding heeft een groot effect op de dichtheid van de grasmat en kan hierdoor zorgen voor een hogere draagkracht (lees meer over draagkracht en beweiden). Niet beweiden op momenten dat er te weinig draagkracht is, zorgt voor het instandhouden van de graszode. Dit zorgt op zijn beurt weer voor een hogere draagkracht.

Ook in de komende tijd zal de draagkracht in de Krimpenerwaard gemeten worden om zo een beeld te krijgen van de ontwikkeling van draagkracht van verschillende percelen en de rol die de grasmat kan spelen in het verhogen van deze draagkracht.

Meer weten over de draagkracht? Neem dan contact op met Pedro Janssen via p.janssen@louisbolk.nl of 06-15403826.

Update januari 2022

In deze twee pilots draait het om de vraag hoe we, zeker bij vernatting, de draagkracht van percelen kunnen verhogen t.b.v. beweiden en berijden van het perceel. Daarvoor meten we draagkracht en vochtgehalte, onderzoeken de effecten van grasrassen en weidemanagement en delen we kennis met veehouders. Ook verkennen we welke praktische mogelijkheden er zijn om rijschade, bodemverdichting en productieverlies te voorkomen. Niet door nieuwe machines, maar door een andere manier van denken en ander gebruik van bestaand materieel in de veengebieden.

Acties/resultaat

  • Metingen aan verschillende grasrassen Engels raaigras (proefbedrijf open teelten in Lelystad van Wageningen University & Research) laten zien dat diploïde grassen een hogere draagkracht hebben dan tetraploïde rassen. Deze laatste vormen minder spruiten waardoor er per m2 minder plantjes staan
  • Een goedbezochte velddemo Draagkracht en Rijschade in de zomer van 2021 over maatregelen die positief bijdragen aan het optimaliseren van de lucht- en waterhuishouding in de bodem.

Pilot nieuws

Magazine De Trots van de Krimpenerwaard

Proeftuin Magazine De Trots van de Krimpenerwaard

Tijdens de overdracht bijeenkomst van de Proeftuin op 11 maart kondigden we het al aan: een bundeling van resultaten, inzichten, leermomenten en highlights van 4 jaar Proeftuin in de vorm van een magazine. Wat is er gedaan, met welk resultaat en wat zijn nog de vragen? Je leest erover in het eenmalig magazine ‘De Trots van de Krimpenerwaard’. Waar we ook best een beetje trots op zijn…

Demo-avond ‘lucht en water’ voor optimale grasgroei

Hoe maak je de omstandigheden voor het gras zo ideaal mogelijk? Dat was de centrale vraag in de demo-avond die de Proeftuin op 15 juli organiseerde. Volgens Sjon de Leeuw, van PPP-Agro Advies is bewustwording de eerste stap naar een optimaal evenwicht.

Sjon de Leeuw neemt een kijkje in het veld

Sjon de Leeuw neemt een kijkje in het veld nu het seizoen begint. Hoe staat het ervoor? is het land berijdbaar? Kijk mee!

Grip op draagkracht

Goed voorbereid het land op!

Dat er op het land weer genoeg te doen valt, wil nog niet zeggen dat je er ‘zomaar’ op kunt. De droge zomer, het warme najaar en nu de behoorlijk natte winter, kunnen effect hebben op de conditie van de percelen. Als je daar geen rekening mee houdt, kan je dat het komend seizoen slecht bekomen.

Grip op Draagkracht

Het laatste gras; eraf of niet?

Het gras groeit nog steeds, wat is wijsheid; maaien of niet? Vanuit het rijschade-experiment, een vervolg op de pilot Grip op draagkracht, laat Sjon de Leeuw ons meekijken met zijn laatste metingsronde in het veld. Aan de hand van twee profielkuilen (in en naast het rijspoor) laat hij zien wat er in het perceel, in de grond aan de hand is. En wat dan wijsheid is.

Meer lucht aan de bodem

Als we betonnen kavelpaden willen vervangen, wat zijn dan de duurzame mogelijkheden? Rekening houdend met gewicht, effect op inklinking en bodem. En met mens- en diervriendelijkheid in gebruik.