Grip op draagkracht

Hoe ga je om met een veranderende draagkracht op veengrond gedurende het seizoen? En is draagkracht wel altijd nodig? Het veranderende weerbeeld en de klimaatvraagstukken vragen erom het management van draagkracht te analyseren. In de Krimpenerwaard wordt daarom de draagkracht op 8 melkveebedrijven gemonitord. Bovendien wordt het effect van draagkracht verhogende maatregelen, zoals beworteling, onderzocht.

Voorjaar 2019 hoger dan 2018

Door de droogte van de zomer van 2018 en de beperkte neerslag in de daaropvolgende winter is de draagkracht van veengronden half maart 2019 veel hoger dan in het voorjaar van 2018. (Zie figuur 1) Zetten we de metingen uit het voorjaar van 2019 af tegen die van het voorjaar van 2018, dan blijkt dat de draagkracht half maart dit jaar bijna een verdubbeling is van de draagkracht in april 2018. Maar door de neerslag in maart is er toch een daling van de draagkracht gemeten. De hoeveelheid vocht die in het veen zit is hierin de meest bepalende factor. Belangrijk om rekening mee te houden bij bemesting en beweiding.

Doe de ‘Hakkenproef’

Om een praktisch beeld te krijgen van de draagkracht in een perceel kan de hakkenproef gedaan worden. Loop door het perceel en zet om de tien meter uw hak met wat druk in de zode. Als uw hak een spoor achter laat in de zode en ondergrond is de draagkracht nog niet voldoende om te gaan weiden. Zorg er hierbij voor dat u door het hele perceel loopt. De draagkracht van de zode kan namelijk al behoorlijk verschillend zijn binnen één perceel.

Beweiding, dichte grasmat en draagkracht

Vorig jaar hebben we in de Proeftuin al aangetoond dat een dichte grasmat een hogere draagkracht heeft dan een meer open zode. De vorm van beweiding heeft een groot effect op de dichtheid van de grasmat en kan hierdoor zorgen voor een hogere draagkracht (lees meer over draagkracht en beweiden). Niet beweiden op momenten dat er te weinig draagkracht is, zorgt voor het instandhouden van de graszode. Dit zorgt op zijn beurt weer voor een hogere draagkracht.

Ook in de komende tijd zal de draagkracht in de Krimpenerwaard gemeten worden om zo een beeld te krijgen van de ontwikkeling van draagkracht van verschillende percelen en de rol die de grasmat kan spelen in het verhogen van deze draagkracht.

Meer weten over de draagkracht? Neem dan contact op met Pedro Janssen via p.janssen@louisbolk.nl of 06-15403826.

Update januari 2022

In deze twee pilots draait het om de vraag hoe we, zeker bij vernatting, de draagkracht van percelen kunnen verhogen t.b.v. beweiden en berijden van het perceel. Daarvoor meten we draagkracht en vochtgehalte, onderzoeken de effecten van grasrassen en weidemanagement en delen we kennis met veehouders. Ook verkennen we welke praktische mogelijkheden er zijn om rijschade, bodemverdichting en productieverlies te voorkomen. Niet door nieuwe machines, maar door een andere manier van denken en ander gebruik van bestaand materieel in de veengebieden.

Acties/resultaat

  • Metingen aan verschillende grasrassen Engels raaigras (proefbedrijf open teelten in Lelystad van Wageningen University & Research) laten zien dat diploïde grassen een hogere draagkracht hebben dan tetraploïde rassen. Deze laatste vormen minder spruiten waardoor er per m2 minder plantjes staan
  • Een goedbezochte velddemo Draagkracht en Rijschade in de zomer van 2021 over maatregelen die positief bijdragen aan het optimaliseren van de lucht- en waterhuishouding in de bodem.

Pilot nieuws

Slim berijden

Slim berijden levert je meer op!

Kijk mee met Sjon de Leeuw en de familie de Vries uit Stolwijk naar structuur, beworteling en grasgroei in slim bereden percelen.

Slim beweiden en berijden scheelt veel voor je perceel

Kijken, kijken en nog eens kijken. Daar begint het mee, volgens Sjon. “Bepaal wat je doet op basis van wat je ziet. Hoe ga je je land op, onder welke omstandigheden en met welk materieel?

Oproep resultaten Tour de Boer thuistest bodemleven

Alle deelnemers aan de Tour de Boer (18 april) kregen een katoenen onderbroek mee naar huis om uit te testen hoe actief het bodemleven in de Krimpenerwaard is. We zijn benieuwd naar de resultaten!

Bodemlevenactiviteit indicator voor gebruik perceel

De natuur levert variatie in de activiteit van het bodemleven. En die variatie kan helpen bij het bepalen van de functie van een perceel. Met een simpele methode brengen we komende maanden de bodemlevenactiviteit in de Krimpenerwaard in kaart: het ingraven van katoenen onderbroeken en theezakjes.

Adaptief beweiden voor een hogere draagkracht

Door klimaatverandering rijzen vragen als: Hoe kan je in periodes van extreme neerslag toch beweiden? En hoe krijg je voldoende draagkracht om te kunnen bemesten? Op 12 melkveebedrijven in de Krimpenerwaard is dit voorjaar de draagkracht gemeten.