Verrekijker-bijeenkomst ‘Passende Koe’

In de toekomst kijken kunnen we niet, maar er over nadenken wel! Dat doen we in de pilot ‘een passende koe in de Waard’; een zoektocht die draait om veerkracht bij veranderende bedrijfsomstandigheden. Veerkracht van de koe én de melkveehouder. Beiden zijn karakteristiek voor de Krimpenerwaard, hoe kunnen we dat zo houden als omstandigheden, markt en samenleving veranderen?

Out of the box

Samen met melkveehouders, adviseurs en onderzoekers denken we daar over na. ‘Out of the box’ zoals dat heet, dus compleet open. Want wat nu als de komende jaren….

 • consumenten naar melk met een zo laag mogelijke CO2 footprint gaan vragen?
 • er meer vraag naar a2a2 en BB melk komt?
 • we een koe 100% gras zouden gaan voeren omdat er vraag naar deze melk ontstaat? (dus geen gebruik van krachtvoer)
 • er veel meer vraag naar biologische producten ontstaat?
 • lokaal geproduceerde Krimpenerwaardse zuivelproducten en vlees(-producten) de markt gaat veroveren?
 • het slootwaterpeil hoger wordt ?
 • we onderwaterinfiltratie of klei-in-het-veen gaan toepassen?
 • mensen bij de koeien willen recreëren?
 • meer lange hete zomers komen (hittestress)?
 • het inlaatwater vanuit de IJssel en de Lek zilt wordt?
 • meer percelen een vorm van (agrarische) natuurbestemming krijgen?
 • …….

Zomaar wat mogelijke scenario’s en misschien weet je er zelf ook nog wel een paar. Ze hebben in elk geval impact op bedrijfsvoering en op de koe. Hoe en waar kunnen we zorgen dat het blijft passen?

Denk mee

In meerdere sessies bespreken we wat de toekomstige ontwikkelingen vragen van de koeien, van de boer en aan de hand van welke indicatoren je kunt bepalen of een koe het daadwerkelijk goed doet. Onderdeel van ‘Passende koe’ is om daadwerkelijk metingen te gaan doen aan koeien op enkele nog te selecteren bedrijven waarvan we denken dat die passen in de ‘Krimpenerwaard van de toekomst’.

Wil je meedenken over dergelijke vragen? En sta je open voor nieuwe denkrichtingen? Neem dan contact op met Delian Kool. Mail d.kool@ppp-agro.nl of GSM 06-29306232.