“Maak van de Waard een merk waar we trots op kunnen zijn!”

Volgens Peter Breedveld, directeur-eigenaar van Breedveld Staal in Krimpen aan de IJssel en lid van de Expertgroep van de Proeftuin, kun je trots zijn op iets wat je hebt bereikt, waarvoor je je hebt ingespannen. “Ik zie het als een doelstelling; dat we met elkaar werken aan een Krimpenerwaard waar het goed wonen, werken en recreëren is. Als dat lukt, mogen we trots zijn. Met elkaar hebben we genoeg in huis om dat te realiseren.”

Lid van Expertgroep Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard

Meedenken, aanjagen en investeren in de toekomst van de Krimpenerwaard is Peter als ondernemer en inwoner van het gebied niet vreemd. “In de ruim 20 jaar dat ik in diverse besturen van de ondernemersvereniging binnen de Krimpenerwaard heb gezeten, heb ik veel gezien en geleerd over met elkaar optrekken en omgaan. Ik ben o.a. betrokken geweest bij het Masterplan Stormpolder. Een enorm leerzaam traject voor revitalisering van het bedrijven- en industrieterrein hier. Anders leren kijken en denken is voorwaarde voor verandering. Durf los te laten wat er ligt, denk alles weg wat er is; hoe zou je het dan opnieuw inrichten? Met aandacht voor economie, ecologie en sociale context. Wat is er voor nodig om het gebied duurzaam aantrekkelijk te maken voor iedereen: jong en oud? Zoals betere bereikbaarheid en mobiliteit, betaalbare woningen en toekomstkansen voor agrariërs om het unieke landschap mee in stand te houden. Om die reden ben ik aangehaakt bij de Expertgroep; iedereen betrekken en alle invalshoeken meewegen. En niet te benauwd doen.”

De Waard als merk

De ondernemers- en marketinggeest van Peter ziet sowieso economische kansen voor de Krimpenerwaard. “Ik zie het beeldmerk van de polder als een icoon dat de eigenheid van het gebied symboliseert. Kijk hoe de wijnboeren in Frankrijk trots zijn op hun streek en product: op elke fles zie je uit welke streek die komt. Met Waard-melk, Waard-vlees, Waard-zuivel enzovoort, zet je dit gebied letterlijk en figuurlijk op de kaart. Onze polder op een product dat in de schappen van de supermarkt in Groningen ligt, waarom niet? Het beeldmerk als (h)erkenning van smaak en eigenheid. Daar liggen echt kansen. Maar dan moet je je als ondernemers, gemeente en provincie organiseren en er gezamenlijk werk van maken. Groter denken, durven en doen!”

Verrommeling van het gebied

Volgens Peter dreigt de Krimpenerwaard het Wassenaar van Rotterdam te worden. “Rijke Rotterdammers kopen hier op de meest prachtige plekken een boerderij of grond en bouwen er riante villa’s. Daarmee wordt de eigenheid van het gebied aangetast. Als we met z’n allen vinden dat boeren moeten blijven, dan is dat een principiële keuze die consequenties heeft. Als er een boerderij vrijkomt, houd ‘m dan voor een boer. Maak bijvoorbeeld een zogeheten vlekkenplan; met een gebied voor agrarische bedrijvigheid, een gebied voor woningbouw, een gebied voor industriële bedrijvigheid etc. En zorg dat die ‘vlekken’ door een goede infrastructuur ook geschikt zijn voor ‘t gebruik waarvoor ze bedoeld zijn.”

Kansen voor boeren

Dat er toekomstkansen zijn voor agrariërs in het gebied is voor Peter geen vraag. “Voor elke ondernemer geldt dat je bij veranderende omstandigheden een plan moet hebben of maken. Een plan dat bij jou en jouw bedrijf past. Niet gaan wachten op subsidie, maar zelf een plan maken. Als dat stevig staat, is subsidie daar een mooie en gerechtvaardigde beloning voor. We kunnen wél met elkaar kijken hoe zaken slimmer en soms ook eerlijker kunnen. Waarom het bedrijfsmodel van agrariërs niet inzetten voor alles wat er aan natuur- en biodiversiteitsdoelen in het gebied moet worden gerealiseerd? En daar dan ook voor betalen natuurlijk, zodat het een vorm van verbreding kan worden, of hen in elk geval ontwikkelperspectief biedt. Behouden we boeren in het gebied, halen we natuurdoelen én ziet de maatschappij de rol van agrariërs voor landschap- en natuurbeheer. Slaan we meer vliegen in één klap.”