Agrarisch natuurbeheer

Ruim de helft van de melkveebedrijven in de Krimpenerwaard doet aan agrarisch natuurbeheer. Dat is meer dan gemiddeld in Nederland. Op het kaartje zijn de percelen waarop agrarisch natuurbeheer werd toegepast in 2016 te zien (1 = met agrarisch natuurbeheer). Het enthousiasme voor agrarisch natuurbeheer is de laatste jaren gegroeid.

Bron: BRP, landbouwtelling CBS, 2016

Bron: Deze afbeelding is tot stand gekomen op basis van gegevens uit het GIAB en BRP, met toestemming van Wageningen Environmental Research.

Bron: Deze afbeelding is tot stand gekomen op basis van gegevens uit het GIAB en BRP,
met toestemming van Wageningen Environmental Research.