Ammoniakconcentraties

Jaarlijkse gemiddelde 24-uurs concentraties in 2020 van ammoniak lagen tussen <5 en ruim 15 microgram per m3 lucht, waarbij de hogere concentraties vaker in het landelijk gebied zijn. Stikstofoxide concentraties zijn juist hoger in stedelijk gebied en nabij wegen. Zie stikstofoxideconcentraties.

Bron: RIVM, Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten Nederland, ammoniak, 2020.

Bron: RIVM, Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten Nederland, ammoniak, 2020.