Bijendiversiteit

De geschatte diversiteit van bijen varieert tussen nul en op sommige plaatsen meer dan 80 soorten. De kaart is tot stand gekomen op basis van waarnemingen van het aantal bijensoorten voor heel Nederland, waarbij vervolgens de geschatte diversiteit per gebiedje van 100 x 100 m is gemodelleerd.

Bron: RIVM, 2017

Bron: RIVM, 2017