Nesten van kievit, grutto, tureluur en scholekster

Het aantal gevonden nesten van de kievit, grutto, tureluur en scholekster in het zoekgebied van de Natuur en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK, 2020) in de Krimpenerwaard, varieerde tussen ruim 300 en ruim 400 tussen 2010 en 2018, en lag ruim boven 500 in de jaren 2019 en 2020 (exclusief een zoekgebied bij Krimpen a/d Lek).

Bron: SNVWK, Waardvogel september 2020

NVWK, Waardvogel september 2020