Roofvogels

De buizerd en de torenvalk zijn de meest getelde roofvogelsoorten in de winter in de Krimpenerwaard (NVWK, 2021). Soorten als de havik, rode wauw, blauwe kiekendief, smelleken en bruine kiekendief werden de afgelopen vier jaar niet alle winters waargenomen.

Bron: NVWK, Waardvogel februari 2021

Bron: NVWK, 2021