Bodemdaling

In de Krimpenerwaard is er sprake van bodemdaling. Er zijn verschillende kaarten beschikbaar waarin de geschatte bodemdaling is weergegeven. Overeenkomst tussen die kaarten is dat de bodemdaling langs de Lek over het algemeen het geringst is, en in het middengebied en op de veengronden langs de Hollandse IJssel het grootst. Verschillen tussen de kaarten zijn met name het gevolg van de manier waarop de bodemdaling is ingeschat. De onderstaande kaarten laten een geschatte bodemdaling zien tussen enkele en ruim 5 mm per jaar. De eerste kaart is gemaakt met behulp van satellietmetingen. De tweede kaart is afkomstig van Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard (HHSK). Andere kaarten waarop de geschatte bodemdaling weergegeven is zijn o.a. te vinden bij de gemeente Krimpenerwaard en op Klimaateffectatlas.nl.

Bron: Bodemdalingskaart.nl; HHSK 2018

Bron: bodemdalingskaart.nl, versie 1.0
Bron: Bodemdalingskaart.nl; HHSK 2018