Maaiveldhoogte

Het maaiveld van de Krimpenerwaard ligt duidelijk hoger ten opzichte van een gebied als de Zuidplaspolder, wat vooral komt omdat in die polder veen is afgegraven om turf van te maken als brandstof. Op de hoogtekaart zijn ook duidelijk dijken te zien. Wanneer verder wordt ingezoomd is te zien dat de linten hoger liggen in het landschap. Ook is te zien dat het zuidoostelijke deel van de Krimpenerwaard over het algemeen een hoger maaiveld heeft dan het noordwestelijke deel.

Bron: Algemeen hoogtebestand (AHN), overheden, 2020

Bron: Algemeen hoogtebestand (AHN), 2020
Bron: Algemeen hoogtebestand (AHN), 2020