Ondergrond van veen en klei

Het grootste deel van de ondergrond van de Krimpenerwaard bestaat uit veengrond (blauw en paars). Langs de randen is rivier- en zeeklei te vinden (Groen). Er is een overgangsgebied waar een kleidek op het veen ligt.

Bron: Basisregistratie Ondergrond, WENR, 2021

Bron: Bodemdata.nl - Wageningen Environmental Research (Alterra) stelt als partner van de BRO alle bodemgegevens van Nederland als open data beschikbaar voor gebruik.

Bron: Bodemdata.nl - Wageningen Environmental Research (Alterra) stelt als partner van de BRO alle bodemgegevens van Nederland als open data beschikbaar voor gebruik.