Van agrarisch gebruik naar natuur

Voor percelen die in het nabije verleden agrarisch gebruikt zijn, is meerjarig overgangsbeheer noodzakelijk. Voor “vochtig hooiland” en “kruiden- en faunarijk grasland” omvat dit verschraling tot een gewenste lage fosfaattoestand, naast andere beheermatregelen zoals bekalken en het beperken van ongewenste soorten en verruiging.

Bron: De Wit et al. 2020; IPO 2018