Elektriciteit uit mest

Rundveemest kan worden vergist tot biogas, wat kan worden gebruikt voor het opwekken van stroom. In de melkveehouderij van de Krimpenerwaard wordt er naar schatting ca. 380.000 m3 mest in opslagen opgevangen per jaar (schatting op basis van CBS gegevens over de bedrijven, 2017). Deze mest kan goed zijn voor ruim 12,5 miljoen m3 biogas, wat een potentiële elektriciteitsproductie van ruim 22,5 miljoen KWh kan opleveren (V-Focus, april 2014; Wageningen Livestock Research, 2013). Dit is genoeg stroom voor ongeveer 8.250 huishoudens.

Bron: CBS 2017; V-Focus april 2014; Productie van duurzame energie, Wageningen Livestock Research, 2013

Bron: CBS 2017; V-Focus april 2014; Productie van duurzame energie, Wageningen Livestock Research, 2013