Financieringslast melkveebedrijven

De schuld per hectare van melkveehouders in de Krimpenerwaard was in 2017 naar schatting gemiddeld ruim 25.000 euro, vergelijkbaar aan die van een referentiegroep uit west Nederland. Dat is gebleken uit een inventarisatie onder deelnemende bedrijven in de Krimpenerwaard. De schuld per liter melk in de Krimpenerwaard is naar schatting gemiddeld € 1.57 per liter, wat behoorlijk hoger is dan van de referentiegroep uit west Nederland (€ 1.26 per liter). Deze verschillen zijn voornamelijk het gevolg van dat een gemiddeld bedrijf in de Krimpenerwaard minder melk per hectare produceert dan gemiddeld in west Nederland.

Bron: PPP-Agro Advies, 2017

Geschatte gemiddelde schuld per liter melk van de melkveehouderij in 2017
Bron: PPP-Agro Advies, 2017