Bedrijven

Er zijn relatief veel bedrijven in groen, nijverheid en energie, financiële diensten en onroerend goed, en minder in zakelijke dienstverlening en cultuur, recreatie en overige diensten in de Krimpenerwaard, ten opzichte van gemiddeld in Nederland (Kvk, 2020). De Krimpenerwaard telde in 2020 in totaal 5.865 bedrijfsvestigingen. De grafiek toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nijverheid en Energie, Handel en Horeca, Vervoer Informatie en Communicatie, Financiële Diensten en Onroerend Goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur Recreatie en Overige Diensten.

Bron: Kamer van Koophandel, 2020

Tabel: Relatieve verdeling van aantal bedrijven over verschillende sectoren (Kvk, 2020)