Eigendom en pacht

Een kleine 40% van de landbouwgrond in de Krimpenerwaard wordt verpacht. Binnen het natuurnetwerk Nederland (NNN) is dat bijna 80%. Een groot deel van die pacht is éénmalige en geliberaliseerde pacht (een flexibele en vrije pachtvorm, waarbij geen maximum zit aan de pachtprijs bij een kortere periode dan zes jaar).

Bron: BRP, 2016

Bron: Deze afbeelding is tot stand gekomen op basis van gegevens uit het GIAB en BRP, met toestemming van Wageningen Environmental Research.