Open landschap

De Krimpenerwaard kent voor een groot deel een relatief open structuur in vergelijking met andere veenweidegebieden in het Groene Hart (peildatum kaart 2012). Openheid van structuur van het landschap is onder andere relevant voor de beleving en toerisme, weidevogels en andere biodiversiteit. Meer informatie over de openheid van het landschap is te vinden bij het Compendium voor de leefomgeving.

Bron: Alterra, 2015

Figuur: openheid van het landschap in het Groene Hart (peildatum 2012). Bron: Alterra, 2015