Mestplaatsingsruimte

De totale dierlijke mestproductie in de Krimpenerwaard wordt geschat op 497.000 ton drijfmest en 10.000 ton vaste mest (CBS, 2020). De mestplaatsingsruimte in de Krimpenerwaard kan berekend worden op basis van de hoeveelheid landbouwgrond (ca. 9800 ha) en de totale mestproductie. Hierin is stikstof leidend omdat bedrijven in de Krimpenerwaard in hun mestplaatsing als eerst worden beperkt in de stikstofgebruiksruimte en daarna pas in fosfaat. In de onderstaande tabel gaat het om de totale mestproductie over alle landbouwhuisdieren. In het totaal is er ongeveer 15% meer plaatsingsruimte dan op landbouwgrond ten opzichte van de totale mestproductie. In dit cijfer is kunstmest niet meegenomen.

Wanneer er geen derogatie zou zijn – dit is een uitzonderingspositie die Nederland in Europa heeft waardoor er 250 in plaats 170 kg stikstof op grasland mag worden uitgereden – zou er ongeveer 23% meer dierlijke mest zijn dan de totale plaatsingsruimte op landbouwgrond.

Bron: CBS, 2020

Bron: CBS, 2020