Stikstof aan- en afvoer

In 2017 verliet bijna 40% van de stikstof die het gebied werd ingebracht, het gebied weer in de vorm van melk. De aanvoer van kunstmest stikstof was namelijk 108 kg per hectare en van krachtvoer stikstof 122 kg per hectare. De afvoer van stikstof in melk plus de vastlegging in dieren was 103 kg per hectare. Deze cijfers zijn gemiddelden van 43 melkveebedrijven. Als dit voor alle melkveebedrijven in Krimpenerwaard gold in 2017, zou er ongeveer twee keer zoveel stikstof het gebied in zijn gereden via kunstmest en krachtvoer dan eruit is gereden via melk. Stikstof vastlegging in vlees blijft gedeeltelijk op de bedrijven (groei van dieren). Aangevoerd ruwvoer is waarschijnlijk voor een groot deel afkomstig uit de Krimpenerwaard en de nabije omgeving.

Bron: Kringloopwijzer van 42 melkveebedrijven, PPP-Agro Advies, 2017

Stikstofvastlegging
Bron: Kringloopwijzer van 42 melkveebedrijven, PPP-Agro Advies, 2017