Stikstofvastlegging in melk en vlees

Gemiddeld wordt ca. 2 van elke 10 kilo aangevoerde stikstof (N) per hectare vastgelegd in melk of vlees. De 25% best scorende bedrijven zetten in 2017 van elke 100 kg aangevoerde N per hectare gemiddeld 29 kg om in melk in vlees, terwijl de 25% slechts scorende 18 kg N per hectare omzetten in melk in vlees. Dit betekent dat er veel variatie tussen bedrijven en hun stikstofbenutting is. Deze informatie is afkomstig van 42 melkveebedrijven uit de Krimpenerwaard, van het jaar 2017.

Bron: Kringloopwijzer van 42 melkveebedrijven, PPP-Agro Advies, 2017

Stikstofvastlegging
Bron: Kringloopwijzer van 42 melkveebedrijven, PPP-Agro Advies, 2017