Aantal en omvang

In 2020 waren er 139 bedrijven met melk- en kalfkoeien en in totaal 207 bedrijven met rundvee. Het aantal bedrijven in de Krimpenerwaard daalt sinds enkele decennia gestaag. Per bedrijf met melk- en kalfkoeien zijn er gemiddeld 98 runderen aanwezig.

Bron: CBS, 2020

Bron: CBS, 2020