Duurzaamheidskenmerken

Op basis van een vergelijking van verschillende duurzaamheidskenmerken van een deel van de melkveebedrijven in de Krimpenerwaard met melkveebedrijven in de westelijke Veenweiden, kwam naar voren dat bedrijven in de Krimpenerwaard:

  1. gemiddeld wat gunstiger scoren op ammoniakemissie, percentage natuurland en kg CO2-equivalent per hectare.
  2. gemiddeld wat minder gunstig scoren op energieverbruik en percentage blijvend grasland.
  3. voor wat betreft het percentage eiwit van eigen land ongeveer gelijk scoren.

Tabel. Geschatte kenmerken van melkveebedrijven (2016-2019 gemiddelden, tenzij anders aangegeven).

Bron: PPP-Agro Advies, 2016-2019

 

Tabel. Geschatte kenmerken van melkveebedrijven (2016-2019 gemiddelden, tenzij anders aangegeven). Bron: PPP-Agro Advies, 2016-2019