Koeien per hectare

Op basis van het geregistreerde aantal koeien en de geregistreerde percelen per bedrijf is het aantal koeien per hectare te berekenen. Het aantal koeien per hectare varieert tussen minder dan 1 tot ruim 2 koeien per hectare, met een enkele uitschieter naar boven.

Bron: BRP, landbouwtelling CBS, 2016

Bron: Deze afbeelding is tot stand gekomen op basis van gegevens uit het GIAB en BRP, met toestemming van Wageningen Environmental Research.