Leeftijd bedrijfshoofden

Twee derde van de bedrijfshoofden was 50 jaar of ouder in 2016. Hoe donkerder percelen zijn ingekleurd, hoe ouder het bedrijfshoofd dat deze percelen in beheer had. Het bedrijfshoofd is de persoon die het meest verantwoordelijk is.

Bron: BRP, landbouwtelling CBS, 2016

Deze afbeelding is tot stand gekomen op basis van gegevens uit het GIAB en BRP, met toestemming van Wageningen Environmental Research.

Bron: Deze afbeelding is tot stand gekomen op basis van gegevens uit het GIAB en BRP,
met toestemming van Wageningen Environmental Research.

Leeftijd Bedrijfshoofden 2016

Bron: Deze tabel is tot stand gekomen op basis van gegevens uit het GIAB en BRP,
met toestemming van Wageningen Environmental Research.