Productie en intensiteit

Naar schatting produceert een gemiddeld melkveebedrijf ongeveer 700.000 liter melk met ongeveer 85 koeien per bedrijf. Die koeien produceren gemiddeld zo’n 8000 liter melk per jaar. De intensiteit van de bedrijven is gemiddeld zo’n 14.000 liter melk per hectare.

Melkveebedrijven in de Krimpenerwaard zijn gemiddeld wat kleiner en hebben een wat lagere melkproductie per hectare ten opzichte van andere veengebieden in Nederland.

Bron: PPP-Agro Advies en Agrimatie, 2019

PPP-Agro Advies en Agrimatie, 2019