Verbrede landbouw met huisverkoop

In de Krimpenerwaard waren in 2016 in totaal 10 bedrijven die (een deel van) melkveehouderij met zuivelverkoop combineerden. Een deel van die bedrijven verwerkt ook zelf (een deel van) hun melk.

Bron: BRP, landbouwtelling CBS, 2016

Bron: Deze afbeelding is tot stand gekomen op basis van gegevens uit het GIAB en BRP, met toestemming van Wageningen Environmental Research.

Deze afbeelding is tot stand gekomen op basis van gegevens uit het GIAB en BRP, met toestemming van Wageningen Environmental Research.