Verbrede landbouw met zuivelverwerking

De Krimpenerwaard kent relatief veel zelfzuivelaars. In de Krimpenerwaard waren in 2016 in totaal 16 bedrijven die (een deel van) hun melk zelf verwerkten. Dat zijn ongeveer 1 op de 8 à 9 melkveebedrijven. Landelijk waren er in de periode 2011-2015 ongeveer 375 zelfzuivelaars. In 2015 waren er 18.265 melkveebedrijven in Nederland (CBS, 2016), wat betekent dat er landelijk ongeveer één zelfzuivelaar per 50 melkveehouders is.

Bron: BRP, landbouwtelling CBS, 2016

Deze afbeelding is tot stand gekomen op basis van gegevens uit het GIAB en BRP, met toestemming van Wageningen Environmental Research.

Deze afbeelding is tot stand gekomen op basis van gegevens uit het GIAB en BRP, met toestemming van Wageningen Environmental Research.