Drinkwater voor koeien

Uit een steekproef onder 46 melkveehouders bleek dat 21 bedrijven bronwater gebruiken (45%), 20 bedrijven leidingwater (43%) en 7 bedrijven oppervlaktewater (15%). Uit analyses van dit water bleek dat grondwater bijna 3x zoveel natrium bevatte als leidingwater en bijna 5x zoveel als oppervlaktewater. Oppervlaktewater bevatte ruim 3x zoveel sulfaat als bron- en leidingwater. IJzergehalten van bron- en oppervlaktewater waren vergelijkbaar, en van leidingwater ca. 4 x zo laag. Ook het mangaangehalte in leidingwater was gemiddeld wat lager ten opzichte van bron- en oppervlaktewater.

Bron: PPP-Agro Advies, 2019

Bron: PPP-Agro Advies, 2019
Bron: PPP-Agro Advies, 2019