Drooglegging

Het grootste deel van de Krimpenerwaard heeft een drooglegging van 30 tot 60 cm onder maaiveld. Soms is de drooglegging kleiner dan 30 cm, en in deel van het gebied groter dan 60 cm. Met name langs de randen waar de ondergrond meer klei bevat is de drooglegging vaker wat groter.

Bron: HHSK, 2018

Bron: Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard