Fosfor in oppervlaktewater

Fosforgehalten in het oppervlaktewater varieerden minder sterk dan ammonium en totale stikstofgehalten. Wel lijken de gehalten sterker te variëren bij gemalen dan bij oppervlaktesloten.

Bron: HHSK, 2019

Bron: HHSK, 2019