Kwel en infiltratie

Kwel betekent dat grondwater onder druk naar de oppervlakte komt, en wegzijging betekent juist een neerwaartse stroom van het grondwater. Kaarten van kwel en wegzijging kunnen worden gemaakt aan de hand van metingen in combinatie met modelberekeningen. Deze kaart is afkomstig van Deltares (2016). De variatie tussen wegzijging en kwel varieert tussen nagenoeg nul en bijna 2 mm per dag. Te zien is dat langs de Lek geen sprake is van wegzijging tot enige wegzijging, met uitzondering van het gebied rond Bergambacht. Daar is drinkwateronttrekking en is de wegzijging groter. In het middengedeelte van de Krimpenerwaard is sprake van geen of weinig flux. Langs de noordkant gelegen tegen de lager gelegen Zuidplaspolder bij de Hollandse IJssel is er sprake van wegzijging.

Bron: Deltares, 2016

Bron: Deltares, 2016