Stikstof in oppervlaktewater

De ammoniumgehalten in het oppervlaktewater stegen telkens in het najaar van 2017, 2018 en 2019. De som nitriet en nitraat, en totaal stikstof laten wisselende beelden zien per jaar. Er lijken geen duidelijk pieken zichtbaar na bijvoorbeeld voorjaarsbemesting (hypothese koude bodem en weinig gewasopname, dus meer risico op afspoeling?). Neerslag, wateraanvoer en waterafvoer spelen ook een belangrijke rol in de concentratie van de stoffen in het water. De figuur laat het verloop zien van gemiddelde gehalten nabij 4 gemalen (rode lijn) en van 4 willekeurig gekozen kavelsloten (blauwe lijn) in de Krimpenerwaard.

Bron: HHSK, 2019

Bron: Bron: HHSK, 2019