Waardemakers

Hoe kunnen we van laagwaardige biomassastromen hoogwaardig voedsel maken? Daar draait het om in deze nieuwe pilot van de Proeftuin. Het is een vernieuwde manier van eiwitproductie in de Krimpenerwaard met grondstoffen uit de Krimpenerwaard.

Waarom nodig?

De veenweiden bieden prima omstandigheden voor melkveehouderij vanwege de goede groei en teelt van gras. De koe is daarbij een onmisbare schakel geworden om een laagwaardige biomassastroom, in dit geval gras, om te zetten in hoogwaardige voeding: zuivel. In de Krimpenwaard is door de uitbreiding van het Natuurnetwerk veel in omschakeling van voormalig landbouwgrond naar natuur. In deze overgangsfase komt veel biomassa beschikbaar dat vaak ongewenste soorten bevat, zoals zuring. Steeds vaker is de (huidige) koe niet meer in staat om te gaan met de mindere kwaliteit biomassa. Noodgedwongen wordt deze biomassa dan in veel gevallen afgevoerd en gecomposteerd.

Verkennen van nieuwe kansen met insecten

Wat zijn de mogelijkheden om biomassa om te zetten in hoogwaardig voedsel met behulp van insecten? En welke mogelijkheden biedt dat voor de Krimpenerwaard?
Daarvoor gaan we

  • verkennen wat de verschillende laagwaardige biomassastromen (in kwantiteit en kwaliteit) in de Krimpenerwaard zijn
  • verkennend onderzoek uitvoeren om laagwaardige biomassastromen uit de Krimpenerwaard om te zetten met de larven van de Zwarte Soldaatvlieg.
  • een experimenteerlocatie in de Krimpenerwaard opzetten
  • mogelijkheden en opschaalbaarheid van Waardemakers verkennen.

Update januari 2022

Wat zijn de mogelijkheden om laagwaardige biomassastromen (bijv. rietmaaisel) die in de Krimpenerwaard vrijkomen om te zetten in hoogwaardig voedsel met behulp van insecten? Het gaat daarbij vooral om biomassa die vrijkomt bij de natuurontwikkeling van landbouwgrond naar natuur

Acties/resultaat

  • Samen met Zuid-Hollands Landschap is gestart met een verkenning van de verschillende biomassastromen die jaarlijks in de Krimpenerwaard vrijkomen, vooral tijdens overgangsbeheer bij natuurontwikkeling van landbouwgrond naar natuur.
  • Eerste experiment bij de Feedback Farm in de Alblasserwaard naar omzetting van laagwaardige biomassa (in dit geval rietmaaisel) door Zwarte Soldaatvlieglarven laat zien dat het gebruikte rietmaaisel een voorbewerking nodig heeft voordat de larven het kunnen verwerken.

 

Downloads

Insecten als Waardemakers

Lees meer

Pilot nieuws

Er zijn op dit moment nog geen nieuwsberichten over deze pilot.