Waardemakers

Hoe kunnen we van laagwaardige biomassastromen hoogwaardig voedsel maken? Daar draait het om in deze nieuwe pilot van de Proeftuin. Het is een vernieuwde manier van eiwitproductie in de Krimpenerwaard met grondstoffen uit de Krimpenerwaard.

Waarom nodig?

De veenweiden bieden prima omstandigheden voor melkveehouderij vanwege de goede groei en teelt van gras. De koe is daarbij een onmisbare schakel geworden om een laagwaardige biomassastroom, in dit geval gras, om te zetten in hoogwaardige voeding: zuivel. In de Krimpenwaard is door de uitbreiding van het Natuurnetwerk veel in omschakeling van voormalig landbouwgrond naar natuur. In deze overgangsfase komt veel biomassa beschikbaar dat vaak ongewenste soorten bevat, zoals zuring. Steeds vaker is de (huidige) koe niet meer in staat om te gaan met de mindere kwaliteit biomassa. Noodgedwongen wordt deze biomassa dan in veel gevallen afgevoerd en gecomposteerd.

Verkennen van nieuwe kansen met insecten

Wat zijn de mogelijkheden om biomassa om te zetten in hoogwaardig voedsel met behulp van insecten? En welke mogelijkheden biedt dat voor de Krimpenerwaard?
Daarvoor gaan we

  • verkennen wat de verschillende laagwaardige biomassastromen (in kwantiteit en kwaliteit) in de Krimpenerwaard zijn
  • verkennend onderzoek uitvoeren om laagwaardige biomassastromen uit de Krimpenerwaard om te zetten met de larven van de Zwarte Soldaatvlieg.
  • een experimenteerlocatie in de Krimpenerwaard opzetten
  • mogelijkheden en opschaalbaarheid van Waardemakers verkennen.

Downloads

Insecten als Waardemakers

Lees meer

Pilot nieuws

Er zijn op dit moment nog geen nieuwsberichten over deze pilot.