“Een weiland zonder weidevogels is als een stadion zonder supporters.”

Behalve melkveehouders, zijn Hans, Linda en Arjan Mulder uit Vlist ook ‘weidevogelhouders’. Van maart tot en met juni vragen de kievit, grutto, scholekster en zwarte stern namelijk zeker zoveel van hun tijd en aandacht als de koeien. Linda: “Ze zitten hier nog, dus daar moeten we zuinig én trots op zijn. Er zijn al hele gebieden in Nederland waar geen weidevogel meer te zien is. Zo jammer. Natuur en veehouderij horen bij elkaar, dus blijven we ons inspannen voor de weidevogels.”

De andere kant van vogelland

Aan weidevogelbeheer zitten behalve mooie, ook praktische en financiële kanten. Arjan: “Veel van mijn studiegenoten aan Aeres Hogeschool Dronten hebben geen of nauwelijks weidevogels op hun percelen. Die kunnen dus mesten, maaien en weiden zoals ze willen, hoeven nergens rekening mee te houden. Vaak zijn zij al klaar met maaien en hebben wij nog maar een gedeelte gemaaid omdat we vanwege de weidevogels en -kuikens met een uitgestelde maaidatum werken. We plannen alles om de vogels en hun broedseizoen heen.”

Hans vult aan: ”Er zit gewoon veel arbeid in vanwege de beheermaatregelen die we doen zoals mozaïekbeheer, slootkantbeheer, extensief beweiden en last minute beheer. Vogelland-gras is van slechtere kwaliteit; nog wel goed genoeg voor het jongvee en droge koeien, maar niet geschikt voor de melkkoeien. Voor de uitgestelde maaidatum worden we gecompenseerd met de weidevogelpakketten, maar daar kom je niet mee uit.”

Samenwerken met anderen

Over de samenwerking met het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard is de familie Mulder positief. Arjan: “Er wordt echt met ons meegedacht en niet alleen maar gecontroleerd. Elk jaar is anders, elk seizoen is anders en wat vorig jaar een succes was kan dit jaar opeens veel minder goed uitpakken. Vogels laten zich bovendien niet sturen; al zetten we nog zoveel voor ze klaar, als ze niet komen dan houdt ’t op. Dus sparren we veel met elkaar over wat er gebeurt, zoeken we naar verklaringen en oplossingen.”
Hans zou vooral graag zien dat er eens wat kritischer wordt gekeken naar de belastingen en heffingen van een melkveebedrijf. “Waterschapsbelasting is voor de melkveehouderij veel hoger dan wat er in natuurgebieden betaald wordt. Maar wij zijn meer dan alleen een melkveebedrijf en doen in feite voor de helft aan weidevogel- en natuurbeheer. Zorg dat de boer niet stopt en creëer met elkaar de voorwaarden dat je én een boterham kunt blijven verdienen én dat natuurdoelen worden gehaald. Ook zou het goed zijn als er meer kennis en ervaring wordt gedeeld over weidevogelbeheer. Bijvoorbeeld in een echt inhoudelijke studieclub die je verder brengt. En ook de erfbetreders van meer kennis voorziet.”

Verbredingsactiviteiten

Weidevogelbeheer is een verbredingsactiviteit, net als de BSO die sinds november vorig jaar op de boerderij is gestart. Linda: “Het is mooi als kinderen spelenderwijs kennismaken met het leven op de boerderij en dus ook met weidevogelbeheer. Dat ze zien hoe de vogels leven en broeden, hoe je ze kunt helpen, wat hun vijanden zijn en hoe slim vogels zijn en samenwerken in het wegjagen van vijanden. We laten zien hoe we de vlotjes voor de zwarte stern maken. Wie weet kunnen we op de BSO wel een keer van die vlotjes maken met de kinderen?”

Dat er zoveel weidevogels op de percelen van de familie Mulder zijn, is niet direct zichtbaar. Arjan: “Het zijn de verborgen schatten achter de boerderij. We zitten als melkveehouders hier in een goed weidevogelgebied, daar kunnen we met elkaar nog meer van maken. Je moet er alleen wel echt wat mee hebben als ondernemer. Want als dat niet het geval is, wordt het niks.”